Povežite se s nama

Ekonomija

Državni prihodi od doprinosa ispod plana – rad na crno ili loša projekcija kroz program Evropa sad?

Objavljeno

dana

Dug Crne Gore 3,66 milijardi eura

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Državni prihodi od doprinosa na PIO, prema nezvaničnim saznanjima CdM-a, u aprilu su bili značajno ispod planiranih za taj mjesec. Istovremeno, prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica su u aprilu 2022. bili najniži još od 2016. godine, ako se izuzmu podaci za 2020. godinu zbog pandemije izazvane koronavirusom.

Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica u aprilu 2022. je bio na nivou od oko 2/3 plana. Ukoliko su nezvanične informacije tačne, one ukazuje na zabrinjavajući trend da povećanje poreskih stopa na više zarade kroz program Evropa sad nije nadomjestilo dobar dio prihoda od poreza na dohodak izgubljenih kroz uvođenje neoporezivog dohotka i što je uticalo na značajno smanjenje prihoda opština.

Na novoj Vladi je da utvrdi da li određeni broj poslodavaca kasni sa uplatama obaveza po osnovu poreza i doprinosa ili tržište rada karakteriše sve izraženija neformalnost.

Advertisement

Takođe, manje ostvarenje prihoda od doprinosa na PIO i poreza na dohodak u odnosu na plan nije u skladu sa posljednjim, revidiranim, podacima MONSTAT-a o rastu broja zaposlenih od preko 40.000 u posljednjih godinu dana, od čega je preko 10.000 zaposlenih u javnom sektoru.

Drugim riječima, prihodi od doprinosa na PIO i poreza na dohodak fizičkih lica bi trebali da rastu mnogo brže imajući u vidu ovoliko povećanje broja zaposlenih po revidiranim podacima MONSTAT-a.

S druge strane, broj nezaposlenih na evidenciji Zavoa za zapošljavanje, nije značajnije smanjen još od vremena pandemije, a stopa nezaposlenosti je iznosila oko 23 odsto na kraju marta 2022. godine, ili neznatno manje nego u martu 2021. To ukazuje ili na ogroman nesklad između ponude i tražnje na tržištu rada, ili na nelogičnosti u zvaničnim evidencijama.

Advertisement

Ukoliko se nastavi dalje smanjenje prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na PIO, država ima jasan zadatak da sagleda koje su mjere moguće kako bi se nadoknadio ovaj gubutak, uključujući i mjere na suzbijanju neformalne zaposlenosti.

To je posebno važno zbog toga što je Program Evropa sad, koji je doprinio administrativnom povećanju neto zarada zaposlenih i tekuće potrošnje, moguće destimulativno uticao na otvaranje novih radnih mjesta, naročito u mikro i malim preduzećima zbog povećane minimalne zarade.

Ukupni prihodi od PDV-a veći zbog inflacije i elektronske fiskalizacije

Advertisement

Prema saznanjima CdM-a, ukupni prihodi budžeta za april 2022. su veći za preko 20 miliona eura u odnosu na plan. Ovo je uglavnom posljedica povećanja prihoda od PDV-a, zahvaljujući primjeni elektronske fiskalizacije, rasta potrošnje i visoke godišnje stope inflacije od blizu 10 odsto u martu, koja je posljedično uticala na povećanje prihoda od PDV-a.

Uprkos dobroj naplati prihoda od PDV-a koja jednim dijelom može nadomjestiti izgubljene prihode od doprinosa i poreza na dohodak fizičckih lica, ovakva situacija kreira dodatne fiskalne rizike na srednji rok, naročito ako se ima u vidu da je MMF projektovao fiskalni deficit za Crnu Goru od oko šest odsto na srednji rok, a da nepovoljniji uslovi na međunarodnom tržištu i rat u Ukrajini povećavaju ukupne rizike, naročito kroz ostvarivanje prihoda od turizma i priliva investicija, što će imati i dodatne reperkusije na budžet.

Istovremeno je za očekivati da će novi ministar finansija podržati transparentnost i redovnost u objavljivanju mjesečnih izvještaja o prihodima i ostvarenju budžeta, čime bi javnost bila upoznata sa zvaničnim podacima i rezultatima mjera ekonomske politike, što nije bila praksa prethodnog ministra.

AdvertisementAktuelno
Vaše mišljenje? Ostavite komentar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ekonomija

Podnijeta krivična prijava protiv Jelene Kljajević: NPCG nezakonito izdali restoran na Skadarskom jezeru?

Objavljeno

dana

Autor

Podnijeta krivična prijava protiv Jelene Kljajević: NPCG nezakonito izdali restoran na Skadarskom jezeru?

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Privredno društvo „Imperia Troy hotel group“ podnijelo je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv Jelene Kljajević, bivše direktorice Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore i N. N. lica zaposlenih u tom preduzeću i firmi „13. jul – Plantaže“ zbog krivičnog djela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl. 276 st.2 u vezi st.1 tač. 4 Krivičnog zakonika.

Naime, na osnovu dokumentacije u koju smo imali uvid odgovorna lica iz JP NPCG terete se da su na organizovan i protivpravan način preduzeću „13. jul -Plantaže“ omogućili da obavlja privrednu djelatnost u restoranu NP Skadarsko jezero uprkos činjenici da je njihova ponuda pravosnažno odbačena kao neispravna i time mu omogućili sticanje imovinske koristi veće od 40.000 eura.

Iz NPCG su, međutim, Pobjedi kazali da je sve urađeno u skladu sa definisanim propisima i Zakonom. Odluka o zaključivanju ugovora o zakupa poslovnog prostora – restoran „Jezero“ na Vranjini u okviru NP Skadarsko jezero, pod brojem 01-1531, objavljena je na sajtu JP NPCG 17. juna ove godine.

Advertisement

– Rukovodstvo JP NPCG je preduzelo sve Zakonom propisane korake da restoran bude spreman i otvoren ove turističke sezone – kazali su Pobjedi iz te ustanove.

Podsjećamo da je krajem prošlog mjeseca, tačnije 27. jula, podnijeta inicijativa Direkciji za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom da ispita cio slučaj.

– Moj klijent je bio zainteresovano lice u postupku po javnom pozivu JP za nacionalne parkove Crne Gore, za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – restorana u NP Skadarsko jezero po zaključku Vlade br. 07-5270 od 27. 11. 2020. godine. Taj postupak je okončan tako što su sve tri dospjele ponude, među kojima je bila i ponuda Plantaža, oglašene neispravnim. Uprkos tome, taj prostor je izdat preduzeću „13. jul – Plantaže“ i ono od 1. jula ponovo u njemu obavlja ugostiteljske usluge – navodi se u krivičnoj prijavi koju je podnijelo privredno društvo „Imperia Troy hotel group“, a koju nam je dostavio punomoćnik imenovanog društva, advokat Miljan Knežević.

Advertisement

On je dodao da se obraćao upravi JP NPCG sa zahtjevom da mu se dostavi po kom osnovu je donijeta takva odluka nakon čega su mu oni elektronskom poštom dostavili odluku o zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora restorana „Jezero“ od 17. juna ove godine, kao i ugovor o zakupu koji je zaključen sa izvršnim direktorom preduzeća „13. jul – Plantaže“.

Knežević smatra da je riječ o pravno nezakonitom poslu.

– Ugovor je zaključen sa preduzećem „13. jul – Plantaže“ čija je ponuda na predmetnom konkursu odbačena kao neispravna. Na ovaj način izigrani su svi ponuđači na javnom pozivu, a naročito privredno društvo „Imperia Troy hotel group“ koje je jedino ispunjavalo sve konkursne uslove – navodi se u, između ostalog, u krivičnoj prijavi.

Advertisement

U obrazloženju ove odluke Aleksandar Bulatović, sadašnji direktor JP NPCG, navodi da je restoran zbog trajanja postupka pred Upravnim sudom bio zatvoren i da je zbog toga dat „Plantažama“ sa otkaznom klauzulom da u slučaju određenog ishoda sudskog postupka može biti raskinut.

U ovom slučaju JP NPCG je bilo u obavezi da raspiše novi javni poziv bez obaveze da čeka ishod Upravnog spora.

Član 29. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini predviđa: postupak davanja u zakup nepokretnih stvari pokreće se odlukom nadležnog organa. Davanje u zakup nepokretnih stvari vrši se objavljivanjem javnog poziva u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici državnog organa ili organa opštine ili javne službe, koji sprovodi postupak davanja u zakup.

Advertisement

– Navedena odredba je toliko jasna i opštepoznata imenovanim direktorima državnih preduzeća zbog čega svako odstupanje predstavlja direktnu umišljajnu protivzakonitost i inkriminaciju zbog čega smo 25. jula kroz dopunu krivične prijave prijavili i potpisnike ugovora o zakupu – navodi se u obrazloženju advokata Kneževića.Aktuelno
Advertisement
Nastavite čitati

Ekonomija

Nedović: Abazović majstor za uništenje države

Objavljeno

dana

Autor

Nedović: Ko zaista kupuje nikšićku Željezaru?

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Iako je urušavanje državnog sistema započeto nešto ranije, prethodna a ponajviše aktuelna Vlada (nadamo se još par dana) doprinijele su sunovratu institucija a naročiti crnogorskoj ekonomiji, kazao je Andrej Nedović, član Koordinacionog odbora GI “21.maj”.

“Znajući da su premijerski dani odbrojani, Dritan Abazović nastavlja sa populističkim aktivnostima pa tako ovaj put daje „zeleno“ svijetlo Elektroprivredi da otpočne razgovore o preuzimanju Željezare. Iako nema nikakvu „moć“ da to uradi, nemaju ni ostali organi upravljanje Elektroprivrede”, kazao je Nedović.

Kako je dodao, statutom EPCG su predviđene sve moguće aktivnosti društva a preuzimanje drugog pravnog lica čija je djelatnost dijametralno suprotna od djelatnosti EPCG, svakako nije jedna od njih.

Advertisement

“Pa nam nije jasno šta bi opravdalo ovakav postupak rukovodstva EPCG-a, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da Turski investitor koji već duže vremena posluje na međunarodnom tržištu u sektoru čelika, nije bio u mogućnosti da Željezaru učini profitabilnom. Umjesto da radnicima pomogne na konkretan i utemeljen način, premijer Abazović ih obmanjuje i doprinosi nastavku agonije i produbljivanju njihovog teškog statusa”, kazao je Nedović.

Podsjeća da još uvijek nijesu dobili odgovore na ranije postavljena pitanja: ko i za koji iznos kupuje udio u građevinsku firmu Neksan.

“Uvidom u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) tog pravnog lica možemo vidjeti da je šifra djelatnosti „Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada“, i zato smo i postavili pitanje zašto bi Beluga, poznata ruska kompanija za proizvodnju alkohola, kupovala vlasnički udio u građevinskoj firmi iz Crne Gore? Takođe, u CRPS-u gospodin Davidović je još uvijek jedini vlasnik Neksan kompanije, uzimajući u obzir da je ugovor sa Beluga grupom već potpisan, što nas navodi na zaključak da je transakcija uslovljena kupovinom Željezare”, ističe.

Advertisement

Prema njegovim riječima, ukoliko su posla čista i računica jasna, ne vidi razloga zašto ne bi dobili odgovore na postavljena pitanja.

“Od gospodina Abazovića tražimo da objavi biznis plan na kojem se bazira preuzimanje Željezare od strane EPCG, a po njegovoj procjeni realan. Svakako očekujemo da svi uključeni akteri nađu održivo i zakonito rješenje za radnike Željezare kojima je trenutno najteže”, zaključuje Nedović.Aktuelno
Advertisement
Nastavite čitati

Ekonomija

MUP: U Crnoj Gori 15 odsto više ruskih turista nego prošle godine, Ukrajinaca skoro 70 odsto manje u odnosu na 2021.

Objavljeno

dana

Autor

MUP: U Crnoj Gori 15 odsto više ruskih turista nego prošle godine, Ukrajinaca skoro 70 odsto manje u odnosu na 2021.

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Agresija Ruske federacije na Ukrajinu uticala je na našu državu u nekoliko aspekata, a posebno nas je zanimao aspekat posjećenosti ruskih i ukrajinskih državljana našoj zemlji u jeku turističke sezone.

Antena M se tim povodom obratila Ministarstvu unutrašnjih poslova. Iz tima za odnose sa javnošću predstavili su nam brojke koje jasno ukazuju na veću posjećenost ruskih državljana Crnoj Gori ove u odnosu na prošlu turističku sezonu.

“U vremenskom periodu od 1. juna do 14. avgusta 2022. godine u elektronskim evidencijama prelaska državne granice na graničnim prelazima na ulazu u Crnu Goru registrovano je 48.193 državljana Ruske Federacije, dok je za isti vremenski period 2021. godine, na ulazu u Crnu Goru registrovano 41.802 ova državljanina. Dakle, 15,3 % više državljana Ruske Federacije je ove godine, u naznačenom periodu, ušlo u Crnu Goru”, naveli su u svojim odgovorima.

Advertisement

Ipak, znatno je umanjen procenat ukrajinskih turista koji su prešli crnogorske granične prelaze ovog ljeta.

“Takođe, od 1. juna do 14. avgusta, na graničnim prelazima na ulazu u Crnu Goru, registrovano je 31.488 državljana Ukrajine, dok je u istom vremenskom periodu prošle godine u našu državu ušlo 99.260 državljana Ukrajine. Dakle, za vrijeme ljetnje turističke sezone ove godine registrujemo za 68% manje državljana Ukrajine na ulazu u Crnu Goru u odnosu na 2021. godinu”, precizirali su iz MUP-a.

Na pitanje koliko je trenutno ukrajinskih izbjeglica na teritoriji naše zemlje, te kakav im je trenutni status, iz Ministarstva su odgovorili:

Advertisement

“Na dan 14.08.2022. godine, po evidenciji Direkcije, ukupno 5947 lica iz Ukrajine je podnijelo zahtjev za  odobrenje privremene zaštite, dok je za 4081 lica odobrena privremena zaštita.”Aktuelno
Advertisement
Nastavite čitati

Najčitanije