Povežite se s nama

Ekonomija

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava nekontrolisano trošio novac građana

Objavljeno

dana

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava nekontrolisano trošio novac građana

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Vijesti.me


Obračunavali poreze, ali ne i doprinose za isplaćene naknade

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava nekontrolisano trošio novac građana

Vrhovna revizija dala negativno mišljenje Fondu za zaštitu manjinskih prava zbog kršenja brojnih zakona, uredbi, pravilnika i drugih državnih akata

Advertisement

Trošenje novca poreskih obveznika bez kontrole: Emir Dacić, Foto: Fond za zaštitu manjinskih prava

Advertisement

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila da je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava isplatio u 2020. godini 13.294 eura na osnovu nepotpune i neadekvatne dokumentacije, korisnicima novca za finansiranje projekata plaćao je naredne tranše iako prema ugovorima o finansiranju projekata nijesu pravdali prethodno dobijeni novac. Uz to, korisnici novca za finansiranje uzorkom odabranih projekata nijesu dostavili dokumentaciju za pravdanje 95.844 eura, dok su 191.997 eura pravdali neadekvatnom ili nepotpunom dokumentacijom.

Trošak od 13.294 eura na koji ukazuje DRI odnosi se na izdatke za gorivo (4.050 eura), reprezentaciju 1.246 eura i izdatke po osnovu novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 7.998 eura).

Advertisement

Direktor Fonda je Emir Dacić.

DRI je dala negativno mišljenje za finansijsko poslovanje Fonda u 2020. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti. Revizijom je rukovodio član Senata DRI Nikola Kovačević, dok je drugi član kolegijuma bio član Senata Zoran Jelić.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da je Fond poslovao suprotno zakonima o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, radu, javnim nabavkama, obligacionim odnosima, porezu na dohodak fizičkih lica, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, manjinskim pravima i slobodama. Poslovao je suprotno nekolikim uredbama, pravilnicima uputstvima, Statutu Fonda i drugim aktima.

Advertisement

DRI je dala ukupno 51 preporuku Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, dok su 2 preporuke date Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Revizijom je utvrđeno da knjiga procedura Fonda ne sadrži interne procedure za sve značajnije poslovne procese i aktivnosti (ne sadrži procedure za kancelarijsko poslovanje, proceduru za trošenje novca reprezentacije i drugih vrsta izdataka -goriva, usluga mobilne telefonije).

”Utvrđeno je da je Fond po osnovu uvećanja zarada za prekovremeni rad 2020. godine platio u bruto iznosu 8.549 eura. Fond je, shodno Zakonu o radu obavijestio inspekciju rada o uvođenju prekovremenog rada, a prezentirane

Advertisement

su i evidencije o broju sati prekovremenog rada po danima i licima. Ali s obzirom na to da se u Fondu ne evidentira prisustvo zaposlenih na radu, odnosno, ne obezbjeđuje evidencija o vremenu dolaska i odlaska sa posla zaposlenih, to se ni

dostavljena evidencija koja sadrži samo podatak o datumu i broju sati prekovremenog rada zbog nedostatka evidencije o prisutnosti na poslu ne može smatrati dovoljnim/relevantnim dokazom o tome”, konstatovao je DRI.

Fond, kako je utvrđeno revizijom, nije sačinjavao i podnosio propisane izvještaje o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Upravi prihoda i carina, a platio je neto naknada za osam fizičkih lica po osnovu zaključenih ugovora o djelu u ukupnom iznosu od 16.950 eura.

Advertisement

”Uvidom u pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda i u prezentirane ugovore o djelu utvrđeno je da je veći broj ugovora zaključivan za vršenje poslova koji spadaju u osnovnu djelatnost poslodavca, poslovi koji su u opisu poslova sistematizovanih radnih mjesta. Revizijom je utvrđeno da su zaključivani ugovori o djelu sa istim izvršiocima za isti posao tokom godine za obavljanje poslova koji su u opisu poslova sistematizovanih radnih mjesta (arhivara, tehničke sekretarice,

savjetnika za monitoring i evaluaciju projekata, u periodu angažovanja”, konstatovao je DRI.

Uvidom u naloge za službena putovanja utvrđeno je da se oni ne evidentiraju kroz djelovodne knjige, kao i da ne sadrže datum podnošenja pa se nije moglo utvrditi da li su u utvrđenom roku podnošeni za obračun putnih troškova.

Advertisement

Obračunavali poreze, ali ne i doprinose za isplaćene naknade

DRI je utvrdio da je Fond na isplaćene naknade u ukupnom iznosu od 43.892 eura obračunao i plaćanje poreza i prireza, dok nije obračuno i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, osim za jedno lice.

”To nije u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim su propisane stope doprinosa po kojima se plaćaju doprinosi na propisanu osnovicu. Fond nije prezentirao potvrde o radno pravnom statusu za osobe angažovana po ugovorima o djelu, pa se nije moglo utvrditi da li je pravilno vršen obračun poreskih obaveza”, konstatuje DRI.

Riječ je o naknadama za članove upravnog odbora od 24.900 eura, naknadama članovima Komisije za vrednovanje od 10.712 eura, naknade po ugovorima o dopunskom radu od 4.900 eura, naknade za 8. mart u iznosu od 1.400 eura i zimnicu zaposlenima od 1.980 eura.

Advertisement

Tipski ugovori bez jasno definisanih obaveza

DRI je uvidom u ugovore o finansiranju projekata utvrdio da je Fond zaključivao sa korisnicima novca ugovore koji su tipskog karaktera.

”U kojima nije precizno definisana obaveza korisnika u zavisnosti od aktivnosti projekta, dinamika isplate dodijeljenog novca, kao ni koliko izvještaja o realizovanim aktivnostima je korisnik u obavezi da dostavi, niti

u kojem roku je korisnik u obavezi da dostavi fazni izvještaj”, navodi DRI.

Advertisement

Fond nije donio ni interna pravila o načinu praćenja realizacije projekata po fazama.


VijestiVijesti
Advertisement
Vaše mišljenje? Ostavite komentar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ekonomija

„BTL Medical Montenegro“ da vrati „Sinofarmu“ pet miliona eura

Objavljeno

dana

"BTL Medical Montenegro" da vrati "Sinofarmu" pet miliona eura

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Vijesti.me


PRIVREDNI SUD DONIO PRESUDU U AFERI „RESPIRATORI“

„BTL Medical Montenegro“ da vrati „Sinofarmu“ pet miliona eura

Prvostepenom presudom podgorička kompanija „BTL Medical Montenegro“, obavezna da plati pet miliona eura sa zateznim kamatama zato što beogradskoj kompaniji nije isporučila 200 naručenih respiratora u martu 2020. godine. BTL uložio žalbu Apelacionom sudu, a respiratori se od sredine ljeta prošle godine nalaze u skladištu Luke Bar

Advertisement

Foto: preduzetnica.me

Advertisement

Privredni sud je po tužbi beogradske kompanije “Sinofarm” donio presudu po kojoj je podgorička kompanija “BTL Medical Montenegro”, obavezna da plati pet miliona eura sa zateznim kamatama, zato što beogradskoj kompaniji nije isporučila 200 naručenih respiratora. BTL, čiji je vlasnik Sanja Lekić, uložio je žalbu Apelacionom sudu.

Protivtužbeni zahtjev podgoričke kompanije je Privredni sud odbacio kao neosnovan.

Advertisement

”Vijesti” imaju uvid u prvostepenu presudu Privrednog suda iz januara ove godine.

Dvije kompanije, su 28. marta 2020. godine potpisale ugovor o kupoprodaji 200 respiratora “ACM 812A” za pet miliona eura, a dan kasnije još jedan vrijedan 3,9 miliona eura za još 200 marke “shangrila 510S”. Respiratori su, prema preuzetim obavezama podgoričke firme, trebalo da budu otpremljeni iz Kine dva dana kasnije, nakon ukupnog avansa od 8,9 miliona eura, koliko je beogradska firma uplatila 30. marta 2020. godine.

”BTL Medical” je, međutim, nekoliko dana kasnije, 3. aprila, obavijestio da ne može na vrijeme da ispuni obaveze, zbog čega je “Sinofarm” zatražio povraćaj novca, posebno ukazujući na to da je “nabavka respiratora na tržištu postala od krucijalne važnosti za zdravstvene sisteme i da je zbog katastrofalne slike širenja pandemije koronavirusa i broja oboljelih Srbija imala urgentnu potrebu za predmetnim respiratorima u ugovorenom roku isporuke”. U međuvremenu, “BTL Medical” je vratio 3,9 miliona, ali ne i preostalih pet miliona, poručujući da ne prihvata raskidanje tog ugovora “jer se on izvršava”. Iz “Sinofarma” su priznali da su “napravili neoprostivu komercijalnu grešku”, jer su novac uplatili bez bankarske garancije i samo na riječ izvršne direktorice podgoričke kompanije Olivere Đuranović, pa ga sada traže sudskim putem.

Advertisement

Iz beogradskog “Sinofarma” su tvrdili da je BTL uključio u čitav posao još dva posrednika, firme iz Rijeke i sa Kipra, te da su svi računali na veliku zaradu, jer su provjerom, navodno, ustanovili da je Kinezima od pet miliona bilo uplaćeno samo 2,1 milion eura.

”Usvaja se tužbeni zahtjev tužioca ‘Sinofarm’ prema tuženom ‘BTL Medical Montenegro’.Utvrđuje se da je ugovor o kupoprodaji od 28.03 2020. godine zaključen između tužioca i tuženog raskinut. Obavezuje se tuženi da na ime uplaćane kupoprodajne cijene isplati tužiocu novčani iznos od pet miliona eura sa zakonskom zateznom kamatom od 30.marta 2020.godine pa do dana konačne isplate, a u roku od osam dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnom prinudnog izvršenja” piše u presudu sudije Privrednog suda Faruka Mušovića.

Prema podacima Centralne banke, račun podgoričke kompanije je u blokadi na iznos duga od 6,63 miliona eura.

Advertisement

Advokat “BTL Medical Montenegra” Goran Petrović za “Vijesti” je juče kazao da su uložili žalbu Apelacionom sudu i da očekuje da ona bude uvažena.

”Ovo je čist ugovorni odnos o isporuci robe i mi smo neprijatno iznenađeni ponašanjem Privrednog suda. U žalbi smo naznačili da je sve što je naznačeno u tužbi i presudi nezakonito. Članom 3 zaključenog ugovora definisano je da će se roba isporučiti kada se uplati novac i po uplati novac je pošao na račun trgovca koji je bio dobavljač. Sudija je odbio da sasluša direktora riječke firme Egzotrejd Borna Cicero preko koje su nabavljani respiratori i da se pribavi izvještaj od kineske kompanije da su pare legle na račun. Nadamo se da će se žalba uvažiti i da će se naložiti predloženo saslušanje i pribavljanje ovog izvještaja”, istakao je Petrović.

On je kazao da su respiratori stigli prošlog ljeta i da se nalaze u skladištu u Luci Bar.

Advertisement

Zbog ovog slučaja “Sinofarm” je podnio krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu za prevaru i stvaranje kriminalne organizacije, ali je istom tužilaštvu uslijedila prijava i od strane “BTL Medical Montenegro”.

Petrović je kazao “Vijestima” da su obje odbačene jer se radi Privrednom sporu.

Tužilaštvo BIH saslušalo Lekićku zbog nabavke 100 respiratora

Kompanija “BTL Medical Montenegro “ u vlasništvu Sanje Lekić koja prije epidemije COVID-19 nije bila među značajnijim uvoznicima medicinske opreme u Crnoj Gori, našla se u središtu još jedne sporne trgovine respiratorima, za potrebe zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine (BIH).

Advertisement

Bosanski mediji su 2020.godine objavili da se kompanija pominje kao posrednik u nabavci respiratora za potrebe tamošnjeg zdravstva, a da cijeli posao istražuje i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA). Ova agencija je tamošnjem sudu i tužilaštvu predala izvještaj o pretresima u Federalnoj upravi civilne zaštite i firmi “Srebrena malina”, sa kojom se “BTL” pominje u ugovoru o nabavci 100 respiratora.

Tužilaštvo BIH je u februaru ove godine za bosanski portal Klix zvanično saopštilo da su 11. februara 2021. godine donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Samira Cerića i Sanje Lekić, radi postojanja osnova sumnje da su učinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela u vezi s predmetom “Respiratori”.

Bosanski portal prenosi i da im je Tužilaštvo BIH saopštilo da je putem međunarodne pravne pomoći zamolilo saslušanje Sanje Lekić i da je ona saslušana u svojstvu svjedoka.

Advertisement

Marković je kazao da njegov klijent nema nikave veze sa slučajem u BIH, niti sa firmom “”Srebrena malina” i najavio je krivičnu prijavu protiv Kristijana Marića.

Marić je,kako prenosi bosanski portal, vlasnik firme Promotion, kojem je Tužilaštvo BiH dalo imunitet od krivičnog gonjenja u ovom slučaju.

“Anjumara” dobila spor potiv BTL Medical Montenegro”

Privredni sud je donio presudu i u korist beogradske kompanije “Anjumara” kojom je obavezao podgoričku kompaniju “BTL Medical Montenegro “ da joj isplati 772,5 hiljada eura sa zateznom kamatom počevši od 25.marta 2020.godine u roku od osam dana od pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnom izvršenja.

Advertisement

”Utvrđuje se da je povučena protivtužba ‘BTL Medical Montenegro’ kojom je tražio da se obaveže ‘Anjumara’ da preuzme ugovorenu robu 30 respiratora model PA700B, kao i preostalu količinu naručenih respiratora koju je isplatio po profakturi tuženog, ali sa oznakama PA700B i PA900B ili da primi povrat cijene za ovu količinu respiratora koji će biti preciziran nakon davanja nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke”, navodi se u presudi Privrednog suda u koju “Vijesti” imaju uvid.


VijestiVijesti
Advertisement
Nastavite čitati

Ekonomija

Crna Gora opredijelila 50.000 eura za pomoć Ukrajini

Objavljeno

dana

Autor

Svjetska banka ponudila pomoć za reformu penzionog sistema i javne uprave

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Vijesti.me


saopštio državni sekretar janko odović

Crna Gora opredijelila 50.000 eura za pomoć Ukrajini

Istovremeno, predloženo je da Vlada razmotri i prihvat i privremeni smještaj raseljenih lica iz Ukrajine

Advertisement

Foto: Luka Zeković

Advertisement

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja odobrilo je slanje humanitarne novčane pomoći Ukrajini u izosu od 50.000 eura, kazao je državni sekretar u ovom Vladinom resoru Janko Odović.

Novac će biti izdvojen iz Tekuće budžetske rezerve.

Advertisement

Istovremeno, predloženo je da Vlada razmotri i prihvat i privremeni smještaj raseljenih lica iz Ukrajine.

„Crna Gora izražava solidarnost sa narodom Ukrajine. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je upravo odobrilo slanje novčane pomoći, a predložili smo da Vlada razmotri i prihvat i privremeni smještaj raseljenih lica iz Ukrajine“, napisao je Odović na Tviteru.

Advertisement


VijestiVijesti
Advertisement
Nastavite čitati

Ekonomija

MEK: Realni rast plata daleko veći od inflacije

Objavljeno

dana

Minimalna potrošačka korpa za jun 656,9 eura

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Vijesti.me


„povećan životni standard“

MEK: Realni rast plata daleko veći od inflacije

„Rekordno povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura i prosječne zarade u januaru sa 537 na 686 eura, omogućilo je da prvi put jedna prosječna zarada može pokriti kompletnu minimalnu potrošačku korpu za četvoročlanu porodicu“, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja

Advertisement

Foto: Shutterstock

Advertisement

Realizacija programa Evropa sad uticala je na povećanje životnog standarda građana i ublažila negativne efekte rasta cijena uzrokovanih eksternim šokovima na globalnom nivou, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

„Upoređivanjem cijena osnovnih životnih namirnica iz januara prošle godine sa cijenama iz januara ove, jasno se može vidjeti u kojoj mjeri bi bila oslabljena kupovna moć građana bez povećanja neto zarada, kroz program Evropa sad“, rekli su iz Ministarstva.

Advertisement

Kako su kazali, da je nivo zarada u januaru ostao na nivou iz decembra prošle godine, za prosječnu platu bi se moglo kupiti znatno manje namirnica u poređenju sa početkom prošle godine.

„Rekordno povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura i prosječne zarade u januaru sa 537 na 686 eura, omogućilo je da prvi put jedna prosječna zarada može pokriti kompletnu minimalnu potrošačku korpu za četvoročlanu porodicu. Potrebno je naglasiti da se dio potrošačke korpe koji se odnosi na izdatke za hranu može, prvi put, kompletno pokriti iz minimalne zarade“, rekli su iz Ministarstva.

Dakle, povećanje plata je, kako smatraju, najefikasniji mehanizam kojim se u ovakvim situacijama Vlada može boriti protiv globalnog povećanja cijena, a u cilju očuvanja životnog standarda građana.

Advertisement
tabela MEK
foto: MEK

„I neke od najrazvijenih zemalja u ovom trenutku posežu upravo za ovakvom mjerom, povećavajući minimalnu cijenu rada, a time i raspoloživi dohodak građana“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, kako su rekli, u cilju obezbjeđivanja boljeg životnog standarda, osim brojnih drugih mehanizama, pripremilo Zakon o privremenoj kontroli cijena životih namirnica za građane koji se nalazi na javnoj raspravi. Predloženi zakon može u kratkom roku imati efekte kako bi se održala stabilnost životnog standarda.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je treći put predložilo izmjene Zakona o akcizama, tražeći ponovo da Skupština omogući Vladi da odlukom može da smanji akcizu na gorivo do 20 odsto.

„Ova Vlada je, za samo godinu rada, obezbijedila i četvrtu podršku penzionerima sa najnižim primanjima, a sada iznosi 3,9 miliona eura za njih preko 77 hiljada“, zaključuje se u saopštenju.

Advertisement


VijestiVijesti
Advertisement
Nastavite čitati

Najčitanije