Povežite se s nama

Ekonomija

Na auto-putu povezuju instalacije i testiraju sistem

Objavljeno

dana

Na auto-putu povezuju instalacije i testiraju sistem

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Na prioritetnoj dionici auto-puta od Smokovca do Mateševa preostalo je da se završi povezivanje elektro-mašinskih instalacija i testiranje sistema kontrole i upravljanja, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).

Naveli su da su ostali i pojedini radovi van trase auto-puta (devijacije lokalnih puteva, regulacija rijeke Tare u zoni petlje Mateševo…) kao i završni radovi na portalima tunela (ozelenjavanje i pejzažno uređenje) i sl., a za koje nije potrebno značajno vrijeme za završetak. Osim toga, u završnoj su fazi i naknadno ugovoreni radovi na petlji Smokovac, vodosnabdijevanju i trajnom napajanju električnom energijom.

“Svi radovi neophodni za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja moraju biti završeni prije puštanja u saobraćaj auto-puta”, poručeno je iz MKI.

Advertisement

Ranije je saopšteno da je razlog kašnjenja puštanja u rad prve dionice auto-puta, između ostalog i nedostatak opreme za održavanje auto-puta.

“Monteput kao upravljač auto-putem je sproveo postupke javnih nabavki za neophodnu opremu i vozila za održavanje auto-puta”, rekli su iz MKI i dodali da je pored obezbjeđivanja vozila i opreme potrebne za održavanje i upravljanje auto-putem, Monteput raspisao i oglase za zapošljavanje nedostajućeg kadra.

“U toku je postupak izbora kadrova koji ispunjavaju tražene uslove. Nakon toga slijedi obuka čime će se stvoriti uslovi da prije puštanja auto-puta u saobraćaj sve službe budu kadrovski i tehnički opremljene “, kazali su iz MKI.

Advertisement

Odgovarajući na pitanje da li je moguće puštanje u probni rad prije završetka svih radova, iz MKI su objasnili da tome prethodi rješenje nadležne inspekcije, a prije toga izvještaj državne komisije za tehnički pregled i inženjera (francusko-italijanski konzorcijum Ingerop&Geodata).

Naveli su da su svi evidentirani nedostaci otklonjeni ili u fazi otklanjanja, što je obaveza i radi se o trošku izvođača radova kompanije CRBC.

U toku je, naveli su, izrada akta kojim će se definisati cijena putarine za ovu dionicu auto-puta.

Advertisement

“Podsjećamo da su dosadašnje projekcije razmatrale varijantu cijene od 0,08 eura po kilometru za putničko vozilo”, kazali su iz MKI.

Izgradnja ove dionice počela je 2015. i nakon što je rok završetka probijen tri puta i od novembra, kad je bio zadnji rok, se ne utvrđuje novi.

Ukupna dužina prioritetne dionice je 41,5 km, sa 20 mostova na glavnoj trasi, devet mostova na rampama četiri petlje, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra betonskih zidova, 16 dvocijevnih tunela, dugih 17,7 kilometara.

Advertisement

Cijena proritetne dionice auto-puta prema osnovnom ugovoru je bila 809,6 miliona eura. Od kineske Eksim banke pozajmljena su 944 miliona dolara na 20 godina, sa kamatom od dva odsto, uz grejs period od šest godina, a početkom jula prošle urađen je hedžing aranžman sa evropskim i američkim bankama, kojim je, kako tvrde, smanjena kamatna stopaAktuelno
Advertisement
Vaše mišljenje? Ostavite komentar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ekonomija

Ibrahimović u Lionu: Važno da Evropska komisija pruži podršku Crnoj Gori u razvoju saobraćajne infrastrukture

Objavljeno

dana

Autor

Ibrahimović u Lionu: Važno da Evropska komisija pruži podršku Crnoj Gori u razvoju saobraćajne infrastrukture

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Crna Gora ima konkurentnu poziciju i strateški značajne koridore koji predstavljaju alternativu aktuelnim lancima snabdijevanja, posebno ako se uzme u obzir položaj Luke Bar koja je željezničkom prugom povezana sa Beogradom i Budimpeštom dok je izgradnja auto puta Bar – Boljare još jedna značajna veza Luke Bar sa te dvije destinacije, kazao je potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović u Lionu, tokom sastanka sa Adinom Valean, evropskom komesarkom za saobraćaj.

Poseban akcenat tokom sastanka stavljen je na poremećaj lanaca snabdijevanja između Azije i Evrope, koji je posljedica rata u Ukrajini, položaj Crne Gore kao države koja je najbliža članstvu u EU, u odnosu na iznalaženje novih saobraćajnih koridora na ovom pravcu.

“Crna Gora ima konkurentnu poziciju i strateški značajne koridore koji predstavljaju alternativu aktuelnim lancima snabdijevanja, posebno ako se uzme u obzir položaj Luke Bar koja je željezničkom prugom povezana sa Beogradom i Budimpeštom dok je izgradnja auto puta Bar – Boljare još jedna značajna veza Luke Bar sa te dvije destinacije”, istakao je Ibrahimović.

Advertisement

On  je upoznao komesarku Adinu Valean o trenutnim aktivnostima na rekonstrukciji pruge Bar – Beograd i brzom puštanju u rad prve dionice auto puta Bar – Boljare.

“Veoma nam je važno da Evropska komisija pruži podršku Crnoj Gori u razvoju saobraćajne infrastrukture u okviru proširenja transevropske transportne mreže”, dodao je Ibrahimović podvlačeći da je nastavak radova na auto putu veoma važan za povećanje konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i evropskom saobraćajnom tržištu ali i da smatra da taj koridor ima starteški značaj za EU.

Evropska komesarka za saobraćaj Adina Valean saglasila se da je veoma važno da se radi na brzim alternativama za poremećene lance snabdijevanja i pokazala interesovanje za nastavak komunikacije o modelitetima podrške koju bi Evropska komisija mogla pružiti Crnoj Gori u razvoju ključnih infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćaja, posebno onih koji imaju stratešku važnost za razvoj evropske transportne mreže.

Advertisement

U okviru ministarskog sastanka “Dani povezivanja Evrope 2022”, koja se održava u Lionu, Francuska, potpredsjednik Vlade mr Ervin Ibrahimović će, pored sastanka komesarkom Valean i ostalim kolegama iz regije, govoriti na panel diskusiji na temu razvoja novih transportnih koridora, regionalnog saobraćajnog povezivanja i povezivanja sa tržištem EU, politika u oblasti dekarbonizacije i razvoja transportne mreže na Zapadnom Balkanu.Aktuelno
Advertisement
Nastavite čitati

Ekonomija

Novaković Đurović: Dobijamo još jedan park prirode-Gornji tok rijeke Ćehotine u Pljevljima

Objavljeno

dana

Autor

Novaković Đurović: Dobijamo još jedan park prirode-Gornji tok rijeke Ćehotine u Pljevljima

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je podržalo inicijativu od strane NVO-a WWF Adrija, Da zaživi selo, Eko-tim i TNC. Kao rezultat zajedničke saradnje, ministarka Ana Novaković Đurović potpisala je saglasnost da područje „Gornji tok rijeke Ćehotine“ bude proglašeno parkom prirode, saopšteno je iz tog resora.

“Kako sam i najavila, dobićemo još jedno zaštićeno područje u Crnoj Gori, još jedan park prirode, koji je ujedno i prvi u Pljevljima. Gornji tok rijeke Ćehotine sa Otilovićkim jezerom je biser koji treba sačuvati, kako za sadašanje tako i za buduće generacije. Pljevlja treba da budu prepoznata upravo po njemu i po drugim prirodnim bogatstvima, a ne po termoelektrani i zagađenju vazduha. Stoga je ovo još jedan korak u pravcu rješavanja tog problema. Udruženim snagama ćemo raditi za dobrobit građana Pljevalja i na tome da ekološka država zaista postane naš najveći brend”, poručila je Novaković Đurović.

Takođe iz ministartsva ocjenjuju, da je potrebno zaštititi gornji tok rijeke Ćehotine, a to potvrđuje i činjenica da se voda iz gornjeg toka rijeke Ćehotine koristi za vodosnabdijevanje građana Pljevalja (preko akumulacije Otilovići), kao i još uvijek očuvana autohtona flora i fauna. Zaštita područja daje mogućnost korišćenja izuzetnog turističkog potencijala, što se pogotovo odnosi na Meandre rijeke Ćehotine. U ovom predjelu se takođe izdvaja i bogato kulturno-istorijsko nasleđe i arheološka nalazišta.

Advertisement

“Zaštitom ovog područja doprinijeće se smanjenju nelegalnog lova divljači, paljenja livada, ileglani ribolov, čvrsti otpad, otpadne vode. Tome će u velikoj mjeri, pored Opštine Pljevlja, doprinijeti prepoznavanje značaja zaštite od strane lokalnog ribarskog i lovnog društva, koji će ujedno biti aktivno uključeni u proces upravljanja ovim budućim zaštićenim područjem”, zaključuje se u saopštenju.Aktuelno
Advertisement
Nastavite čitati

Ekonomija

Preduzetništvo i inovacije – snažan impuls za pametni rast Crne Gore

Objavljeno

dana

Autor

Preduzetništvo i inovacije – snažan impuls za pametni rast Crne Gore

Najnovije Vijesti iz Ekonomije, izvor portal: Aktuelno.me


Saradnja između akademske i naučno-istraživačke zajednice i svijeta biznisa na uspostavljanju sinergija znanja bila je tema Ministarskog sastanka Platforme Zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije na kojem je učestvovala ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović, a koji je održan juče u Tirani, Albaniji u organizaciji Evropske komisije i Vlade Republike Albanije, saopšteno je iz tog resora.

„Crna Gora saradnju između naučno-istraživačke zajednice i svijeta biznisa prepoznaje kao svoj strateški prioritet, te usmjerava i plasira programe koji će omogućiti održiva i trajna partnerstva. Da bi se ovaj prioritet dodatno naglasio, navedena saradnja zadata je kao preduslov za učešće u raznim nacionalnim pozivima za dodjelu sredstava za istraživanje“ kazala je ministarka Šćepanović.

Ona je dodala da se u ovom smjeru kreće i planiranje buduće podrške Crnoj Gori iz predpristupnih sredstava, dok je u toku rad na stvaranju preduslova za uspostavljanje prve nacionalne Kancelarije za transfer tehnologija koja će pružiti infrastrukturnu podršku saradnji između nauke i privrede.

Advertisement

“Ministarka je predočila dostignuća naše zemlje na polju politike inovacije, i transformisanja i unapređenja inovacionog ekosistema. Predstavila je pozitivne rezultate uspostavljanja novog pravnog okvira za inovacionu djelatnost, istakla poboljšanu funkcionalnost Registra za inovacionu djelatnost i evaluacionih procedura za inovativne programe i projekte”, navodi se u saopštenju.

Takođe je, istakavši uspješno iskorištenu podršku i preporuke Generalnog direktorata Zajednički istraživački centar (DG JRC) koji zemljama i regijama pruža sistemsku podršku na uspostavljanju okvira za pametnu specijalizaciju, govorila o novom implementacionom okviru za inovacije i pametnu specijalizaciju, koji je u Crnoj Gori formalizovan prije svega kroz uspostavljanje Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i osnivanja Fonda za inovacije, navodeći pri tom i ostale važne komponente implementacionog okvira kao što su međuinstitucionalna radna grupa i inovacione grupe za svaku od četiri prioritetne oblasti pametne specijalizacije.

Dalje, kao važnu komponentu funkcionalnog inovacionog ekosistema, Šćepanović je navela kreiranje sveobuhvatnog programskog okvira koji omogućava konkretne intervencije u inovacionoj politici – usvajanje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 i Programa za inovacije 2021-2024 koji definiše finansiranje inovacionih programa, obuhvatajući cijeli ciklus razvoja i kontinuiteta inovacija.

Advertisement

„Crna Gora prepoznaje preduzetništvo i inovacije, naročito u IT sektoru, kao nosioce snažnog potencijala za pametni rast, i da će nastaviti da podržava inovativne programe u ovoj oblasti“ naglasila je ministarka.

žU zaključnom dijelu naglašena je dosljedna i veoma plodna saradnja između generalnih direktorata Evropske komisije zaduženih za istraživanje i inovacije, nauku i znanje, susjedstvo i proširenje, s jedne strane, i crnogorskih institucija i struktura zaduženih za politike inovacija i naučno-istraživačke djelatnosti, s druge strane, odnosno iskazana zahvalnost za podršku koju su navedeni direktorati EK pružili Crnoj Gori na transformisanju sistema u oblasti politike istraživanja i inovacija.

“Tokom sastanka razmijenjena su ostvarenja svake od zemalja u oblasti inovacija, najbolje prakse u saradnji između akademskog i poslovnog svijeta, doprinosa zelenoj i digitalnoj tranziciji, a dat je i jedan sveobuhvatan pregled adresiranja izazova vezanih za održivost proizvodnje hrane, energije, i ostalih lanaca nabavke”, piše u saopštenju.

Advertisement

Visoki zvaničnici Evropske komisije dali su pozitivne komentare na napredak koji je Crna Gora ostvarila u navedenim oblastima, navodeći crnogorsko iskustvo kao primjer dobre prakse i podsticaj za dalje unapređenje saradnje među zemljama Zapadnog Balkana.

“Na marginama Ministarskog sastanka u Tirani, ministarka Šćepanović je razgovarala sa komesarkom EU za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade gđom Marijom Gabriel, te zamjenicom generalnog direktora za istraživanje i inovacije u EK Signe Ratso, kao i ostalim zvaničnicima u ovim oblastima iz zemalja Zapadnog Balkana i Evrope”, zaključuje se u saopštenju.Aktuelno
Advertisement
Nastavite čitati

Novi Komentari

Najčitanije